Procesadvisering

Procesadvisering draagt ertoe bij dat alle betrokkenen in een veranderingsproces hun kwaliteiten inzetten om in gezamenlijkheid de gestelde doelen te bereiken.

Elke organisatie kent fases waarin veranderingen noodzakelijk zijn. Soms zijn kleine aanpassingen voldoende, een andere keer zijn grote stappen nodig. Veranderingen kunnen tot spanningen leiden onder de betrokkenen. De communicatie verloopt niet goed, er lijkt geen draagvlak te bestaan of medewerkers en directie zien bijvoorbeeld de urgentie van een andere manier van werken niet.

Het gaat bij zo’n veranderingsproces om vragen als: Wat is er op dit moment nodig om een goede stap te maken in de ontwikkeling van onze organisatie? Welk doel hebben we voor ogen? Gaan we wel dezelfde kant op? Wat wil ik en wat wil mijn leidinggevende? Hoe motiveer ik mijn medewerkers? Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig en hoe ontwikkelen we die?

Cruciaal is dat mensen een verandering willen en bereid zijn daarbij ook zelf te veranderen. Een gezamenlijke visie op de toekomst is hierbij nodig én de bereidheid na te denken over uitgangspunten en gedragspatronen – voor ieder individueel maar ook voor het collectief.

Bij het doorlopen van een veranderingstraject is advies en hulp van buiten vaak wenselijk. Ik heb op dit gebied veel ervaring en kan een op maat gesneden aanpak bieden. Ik werk daarbij graag met een stuur- of werkgroep die voortdurend een vinger aan de pols kan houden. Op die manier houd ik feeling met wat er leeft binnen de organisatie en maak ik gebruik van de aanwezige potentie en denkkracht. Tegelijkertijd wordt er draagvlak onder de medewerkers gecreëerd.

Cursussen

Verandering binnen een organisatie betekent ook dat gedrag van mensen gaat veranderen. Soms is hiervoor persoonlijke begeleiding het meest geschikt maar vaak ook zijn korte cursussen aan kleine of grotere groepen een zeer geschikt middel om de gewenste gedragsveranderingen te ondersteunen en te oefenen.

Hier is altijd maatwerk vereist – met een aanpak die de gewenste kennis en vaardigheden zo efficiënt en effectief mogelijk helpt te ontwikkelen. In samenspraak met de betrokkenen kan de training steeds toegesneden worden op de specifieke situatie in de organisatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het gebied van procesadvisering en trainingen? Voor contact klik hier.