Coaching en Procesadvisering

Coaching en procesadvisering zijn twee begrippen die een gemeenschappelijk kenmerk hebben. Beide technieken zijn erop gericht mensen verder te helpen, individueel of in een groep. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen: individueel of in teams. Dat doen we vanuit een oordeelvrije houding. Hierbij maken we onder andere gebruik van systemisch werk. Geïnteresseerd? We maken graag een afspraak met je, bij jou, of in onze prachtige Hooiberg in het buitengebied van Dalfsen.

Coaching

Coaching is een term die voor veel begeleidingsvormen gebruikt wordt. Het is een breed begrip. Een coach ondersteunt, begeleidt of adviseert. Individueel of in groepsverband. Meer weten over een coachingstraject of over de verschillende soorten begeleiding?

Lees meer

Systemisch Werk

Via een opstelling van bijvoorbeeld het familiesysteem komt naar voren op welke manier iemand onbewust aan zijn familiesysteem en aan anderen met wie hij zijn lot deelt, is gebonden. De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst.

Lees meer

Procesadvisering

Als een organisatie een proces van verandering doormaakt, is het cruciaal dat alle medewerkers de nieuwe koers
willen en kunnen volgen. Dat vraagt veel van iedereen. Speciale training en procesadvisering kan bij zo’n veranderingstraject wenselijk zijn.

Lees meer

Locatie De Hooiberg in Dalfsen

De Hooiberg in DalfsenIn het buitengebied van Dalfsen, net buiten het dorp Hoonhorst, ligt onze prachtige locatie: De Hooiberg. Je bent welkom om op deze locatie een bijeenkomst te plannen. Lees meer