Coaching

Individuele coaching

Coaching is een proces waarin je leert het eigen functioneren in de werkomgeving te verbeteren. Het kan gaan om het aanpakken van concrete problemen maar ook om het vergroten van de eigen vaardigheden. Individuele coaching hoeft zich niet te beperken tot zaken die puur met het werk te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld over de volgende vragen gaan:

 • Wat heb ik nodig om mijn functie goed uit te oefenen?
 • Hoe ga ik met collega’s om?
 • Welke stijl van leidinggeven hanteer ik?
 • Welke houding, kennis of vaardigheden moet ik ontwikkelen?
 • Hoe zorg ik voor een evenwichtige balans tussen werk en privé?

Lees meer over een individueel coachingstraject.

Team coaching

Een team bestaat uit verschillende leden, elk met eigen kwaliteiten en persoonlijkheden. Een team is succesvol wanneer er goed wordt samengewerkt, wanneer de leden ervan bekend zijn met elkaars drijfveren en talenten, en wanneer er open met elkaar wordt gecommuniceerd. Bij teamcoaching pakken we concrete onderwerpen op of focussen we ons op het vergroten van vaardigheden.

 • Leden brengen zelf de onderwerpen in of gaan met de coach op zoek naar de te ontwikkelen vaardigheden.
 • We stellen samen doelen vast en werken hieraan
 • Zo richten we een team in dat zelfstandig leert hoe het zaken nu en in de toekomst met elkaar moet aanpakken.

Lees meer over een teamcoachingtraject

Supervisie

Supervisie is een begeleid leerproces waarin reflectie op je eigen werkervaringen centraal staat. Met begeleiding leer je het eigen handelen en de daaronder liggende overtuigingen en waarden te bekijken. Het inzicht dat je hierdoor krijgt maakt het mogelijk jouw handelen duurzaam te verbeteren. De supervisie is er vooral op gericht dat je zelf leert je eigen handelen te evalueren en zo nodig bij te stellen.
.

 • Eigen praktijkvoorbeelden zijn leidend in de supervisie.
 • Wat zijn je diep liggende motieven, overtuigingen en patronen?
 • We stellen samen doelen op voor het leertraject
 • Leer zelf evalueren en bijsturen
 • Maximaal 15 bijeenkomsten

Lees meer over een supervisie traject.

Begeleide Intervisie

Intervisie vindt plaats in een groep van gelijken, dus doorgaans collega’s. Uitgangspunt is het persoonlijk functioneren van de deelnemers te verbeteren en hun reflecterend, zelfsturend en probleemoplossend vermogen te vergroten. Het uiteindelijke doel is om de organisatie waarin de deelnemers werken effectiever en efficiënter te maken. Begeleiding door een deskundige is hierbij vaak wenselijk. Begeleide intervisie kan in uiteenlopende situaties zinvol zijn:

 • Hoe krijgen wij een verandering als organisatie doorgevoerd?
 • Welke aanpak moeten we als organisatie kiezen?
 • Hoe zullen wij de nieuwe visie gaan uitvoeren?
 • Hoe kijken wij naar de manier waarop ieder van ons dit doet?

Lees meer over begeleide intervisie.